webネタ

技術系ブログ。web系SE。1988。♂。@rhong_

ブランチを新しい順に並べて表示

ブランチを更新日時順に並べるワンライナー。git branch sort by update tim ...

gawkが必要

brew install gawk